Galería

Pode enviarnos as súas fotos a través do seguinte formulario

Nombre persona
Evento
Data
Fotos

Dentro das actividades desenvolvidas no ámbito da Asociación pódense obter fotografías e vídeos para a súa publicación, para o cal, no momento da alta de socio solicitamos a súa autorización e consentimento. Así mesmo, pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición do devandito consentimento, dirixíndose por escrito e achegando fotocopia do seu D.N.I á Asociación Cultural Tanxedoira c/ Azahar 6-8, baixo, 15008, A Coruña.