Estatutos

Os Estatutos da Asociación Cultural Tanxedoira compóñense dos seguintes capítulos: